Bihar Polgármesteri Hivatal
Vissza:HomeÖn itt van:TERüLET BEHATáROLáSA
Válasszon nyelvet  
str. Cetăţii 12, +40 0259.369.707 primaria@comunabiharia.ro
 
 
 
 
 
 
ADÓ
KONZULTÁCIÓ
ON-LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

Terület Behatárolása________Módosított 13.03.2014

Bihar község

Romániában, Bihar megye nyugati részén, a Nagyvárad-Szatmár nemzeti úton található, északon Tamási község határolja, délen a váradi dombok; keleten Csatár község, nyugaton Bors község. A Berettyóba ömlő Kösmő patak bal partján helyezkedik el, Nagyváradtól északra (14 km). Áthalad rajta a vasút és a 191-es Bihar-Margitta megyei út. A község belterülete: 604 ha és külterülete 5000 ha. Az összterület 90%-a síkság, 10% dombvidék A Kösmő patak 5 km-es hosszúságon szeli át a községet DK-ről ÉNy-ra. Körösök síksága két részre osztható: magas síkság és alacsony síkság. Bihar község a magas síkságon található. A magas síkság lerakódás és erózió által jött létre és egy kissé leejtős keletről nyugatra. A térség éghajlata mérsékelt kontinentális, óceáni hatásokkal. Sok éves megfigyelésekből az évi átlag hőmérséklet 10,3 °C. A légköri csapadékot változatosság jellemzi amelyet a földrajzi elhelyezkedése által óceáni hatás ér, melynek évi átlaga 560 mm. A növényzete nagy mértékben a síkság és domboknak megfelelő jellege van, lombhullató erdők foltokban jellemző. Sok védett faj található úgy a növényzetben mint az állatvilágban. A települést a nagyon kedvező természeti adottságok tették lehetővé. Maga a település a domb és síkság találkozási pontján terül el. A kelet felé elterülő dombok kiváló szőlőtermő földek. A vidéket vízzel a dombról leszakadó források, a Kösmő patak, valamint a Körösből kiváló Kis Körösnek nevezett ága látja el. A tisztásokat szántóként vagy legelőként használják. A lakosság főfoglalkozása a mezőgazdálkodás, kertészkedés.

Hegyközkovácsi

Bihar községhez tartozó, a Kösmő-patak keleti partján elterülő falu, mely a Nagyváradtól északkeletre, Kovácsitól délkeletre található úgynevezett hegyvidék alatt, az őrhegy és Nagyhegyalja alatt terül el, a Hegyköz vidékének északi legszélső bástyája. Kovácsi, Hegyköz neve része ebből a fekvésből adódik. Hegyközkovácsi Kovácsi nevét nem a földrajzi, hanem a történelmi helyzetéből kapta. Hegyközkovácsi ma is közigazgatásilag Bihar községhez tartozik, de egy évezreddel ezelőtt is Biharhoz tartozott, Bihar várának léte hozta létre ezt a települést. A bihari vár és püspökség kovácsmunkáit az ide települt kovácsmesterek végezték. A bihari földvárhoz még ma is közelinek számít az a másfél kilométer, ami Bihar és Kovácsi között van, szinte Bihar "külvárosának", "leánygyermekének" tekinthető. Már István király egyházszervezése óta, mindig, a bihari egyházmegyéhez tartozott, közigazgatásilag is mindig a bihari vármegye, illetve Bihar megye területén terült el. Közlekedési szempontból kedvező fekvésű. Már az államalapítás idején a Bihar várát érintő fontos hadi út mellett helyezkedett el, s azóta is a Szatmár és Margitta felé vezető műutak mentén helyezkedik el. A Nagyvárad - Szalárd - Margitta - Szilágysomlyó megyeközi főút közvetlenül is érinti, átszeli a falut. A falunak vasútállomása nincs, nem is volt soha. Kovácsitól keletre nagy uradalmi erdő terült el, melyet az államosítás után, sajnos, eléggé kivágták, a Kovácsitól északra lévő tanyavilágot szintén a kommunista urbanizáció miatt megszűnt, emléke az emberi szívekben és a földterületek neveiben megmaradt.

 

 
Utolsó oldalakat látogatott meg: