Primaria Comunei
Biharia
Înapoi la:HomeSunteţi la:COMUNA
Selectaţi limba  
str. Cetăţii 12, +40 0259.369.716, +40 0259.369.701 secretariat@comunabiharia.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

LocalizareModificată în : 13.03.2014

 

Comuna Biharia

Comuna Biharia se găseşte în România, în partea de vest a judeţului Bihor, pe şoseaua naţională Oradea - Satu-Mare, delimitată la nord de comuna Tămăşeu, la sud de Dealurile Oradiei, la est de comuna Cetariu, la vest de comuna Borş. Se găseşte pe malul stâng al pârâului Cosmo, afluent al Barcăului, la nord de Oradea (la 14 km). Este traversată de calea ferată şi de drumul judeţean 191 Biharia - Marghita. Suprafaţa intravilană a comunei este de 604 ha iar cea extravilană 5000 ha. Din suprafaţa totală 90% este câmpie, iar 10% dealuri. Pârâul Cosmo străbate comuna din direcţia SE spre NV pe o lungime de 5 km. Câmpia Crişurilor poate fi divizată în două părţi: câmpia înaltă şi câmpia joasă. Comuna Biharia se găseşte pe câmpia înaltă. Câmpia înaltă a luat naştere prin sedimentare şi eroziune şi are o mică pantă de la est spre vest. Clima zonei este continental temperată, cu influenţe oceanice. Temperatura medie anuală rezultată în urma observaţiilor mai multor ani este de 10,3 o C. Precipitaţiile atmosferice sunt caracterizate prin varietate care din cauza aşezării geografice sunt atinse de o influenţă oceanică, a cărei medie anuală este de 560 mm. Vegetaţia în mare parte are caracteristicile corespunzătoare câmpiei Sunt specifice pâlcuri de păduri de foioase. Se găsesc multe specii atât în floră cât şi în faună. Aşezarea s-a format din cauza condiţiilor naturale prielnice. Localitatea propriu-zisă se găseşte la punctul de întâlnire a dealului cu câmpia. Dealurile ce se întind spre est sunt deosebit de bune pământuri viticole. Zona este alimentată cu apă de izvoarele ce izbucnesc de pe dealuri, pârâul Cosmo, precum şi ramura denumită Crişul Mic ce se desprinde din Criş. Luminişurile sunt folosite ca teren pentru arat sau pentru păşune. Ocupaţia principală a locuitorilor este agricultura, grădinăritul.

 

Cauaceu

Sat aparţinând de comuna Biharia, este aşezat pe malul estic al pârâului Cosmo, la nord-est de Oradea, este bastionul cel mai nordic al ţinutului "Hegyköz" (între munţi). Din această aşezare, rezultă şi denumirea "Hegyköz" din numele satului, în limba maghiară. Denumirea "Kovácsi" (lb. maghiară), satul a primit-o nu din aşezarea sa geografică ci din trecutul său istoric. Cauaceu şi azi administrativ aparţine de Biharia, dar tot de Biharia aparţinea şi acum un mileniu, existenţa cetăţii a dat naştere acestei localităţi. Lucrările de fierărie (în lb. maghiară, kovács = fierar) ale cetăţii şi ale episcopatului din Biharia au fost executate de fierarii care s-au stabilit aici. Putem considera şi azi apropiat la abia un kilometru jumate, de Cetatea de Pământ a Bihariei, fiind ca o periferie a Bihariei, o "fiică" a ei. Deja din timpul organizării bisericeşti a regelui Sfântul ştefan, totdeauna aparţinea de eparhia bisericii Biharia, administrativ totdeauna aparţinea de judeţul Bihariei, respectiv se găsea pe teritoriul judeţului Bihor. Din punct de vedere al circulaţiei are o aşezare prielnică. Deja din timpul înfiinţării statului maghiar se găsea lângă drumul strategic de lângă cetatea Biharia şi acum este aşezat dealungul şoselelor spre Satu-Mare şi spre Marghita. Drumul judeţean Oradea - Sălard - Marghita - şimleul Silvaniei străbate satul. Satul nu are gară de cale ferată, nici nu a avut niciodată. La est de Cauaceu se întindea o mare pădure de moşie, care din păcate după naţionalizare a fost în mare măsură tăiată. Aşezările locuite la nord de Cauaceu, de asemenea s-au desfiinţat în urma urbanizaţiei din timpul regimului comunist, amintirea lor rămânând în inima oamenilor şi în denumirile terenurilor.

 

 

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: